REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Leivon Leipomo Oy
Keihäskatu 3
33540 TAMPERE

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Jarkko Ruoho
jarkko.ruoho@leivonleipomo.fi


Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään leipomon ja asiakkaan väliseen
asiakassuhteen ylläpitoon sekä asiakkaan antamien palautteiden
käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot:, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero,
postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero,
sähköpostiosoite, asiakkaan antaman palautteen aihe ja mahdollinen
tuote/toimintapa jota palaute koskee.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan yhteydenoton yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille
tahoille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu
normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista
käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain
rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja
tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.